پیشگویی‌های سیاسی با نام ۶۱ اقتصاددان؛ تورم سه‌رقمی دروغ بود


تهران – ایرنا – با گذشت ۱۵ ماه از بیانیه موسوم به ۶۱ اقتصاددان علیه سیاست‌های دولت رئیسی و هشدار آنها درباره وقوع تورم سه‌رقمی در اقتصاد ایران، پیشگویی‌های آنها کاملا خلاف از کار درآمده و اعتبار علمی آنها زیر سوال رفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85214563/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B6%DB%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری