پیشنهاد وزیر اقتصاد برای ایجاد منطقه آزاد مشترک میان ایران و ترکیه

بر اساس این گزارش، این پیشنهاد پس از خاتمه جلسه با استقبال وزیر صنعت ترکیه مواجه و مقرر شد با توجه به امضای یادداشت تفاهم کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین ایران و ترکیه از این پس همکاری بیشتری در این زمینه شکل گیرد و  سرمایه‌گذاری مشترک میان دو کشور انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84828136/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، در جلسه مشترک بین هیات‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با حضور روسای جمهور و وزرای مرتبط دو کشور، یکی از ایده‌های مطرح  شده از سوی سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، ایجاد منطقه آزاد مشترک بین ایران و ترکیه بود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری