پیشرفت شاخص توسعه انسانی در دولت رئیسی پس از ۴ سال متوالی نزول در دولت گذشته


تهران – ایرنا – بر اساس آمار جدید سازمان ملل از شاخص توسعه انسانی در ایران، روند این شاخص که در ۴ سال دولت دوازدهم به طور متوالی نزولی شده بود، در اولین سال دولت رئیسی صعودی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85419458/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری