پیش‌بینی ناپذیری در اقتصاد کشور را باید پایان دهیم


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر عزم دولت برای پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، گفت: غیر قابل پیش‌بینی بودن تغییرات ماهانه و حتی هفتگی شاید برای برخی نان داشته و رانت‌هایی ایجاد کند، اما قطعاً برای تولید، فعالان حوزه دانش بنیان‌ها و کارآفرینان آبی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050157/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری