پیام لایحه بودجه ۱۴۰۳، ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل تورم است


تهران- ایرنا- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ دارای پیام‌های امیدآفرینی برای جامعه از جمله در بخش‌های ثبات اقتصادی، افزایش اشتغال و کنترل تورم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85313556/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری