پیام استفاده از صنایع دستی در دکور سخنرانی رهبر انقلاب


تهران- ایرنا- ​شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردم» از همان ابتدا با استفاده از ۲ اثر صنایع دستی متعلق به کسب و کارهای کوچک مردان و زنان این سرزمین در پیام نوروزی رهبر انقلاب معنی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85428292/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری