پول نفت کجا می‌رود؟


تهران- ایرنا- فروش نفت و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن در دولت سیزدهم افزایش چشمگیری داشته است، اما بعضاً این ابهام مطرح می‌شود که چرا آثار این گشایش‌ها در وضعیت اقتصادی کشور و سفره مردم ملموس نیست.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157764/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF