پورابراهیمی: رفع ناترازی از بودجه و نظام بانکی به مهار تورم می‌انجامد


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رفع ناترازی از بودجه و نظام بانکی در مهار تورم موثر است، گفت: برای تحقق رشد تولید در کشور نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی در اقتصاد ایران هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063385/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری