پهنه‌بندی استقرار واحدهای تولید آجر در پنج شهرستان اصفهان انجام شد


اصفهان – ایرنا – سرپرست معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان از پهنه‌بندی استقرار واحدهای تولید آجر در پنج شهرستان این استان و در خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری شهر اصفهان خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85203802/%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری