پنج پیشنهاد راهبردی برای «مهار تورم و رشد تولید»؛از کنترل انحراف نقدینگی تا اصلاح قوانین


تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی برای «مهار تورم و رشد تولید» از طریق اصلاح ناترازی بانک‌ها، پنج راهکار عملیاتی ارائه داد و گفت: مهار تورم در کشور بیش از هر چیز به کنترل انحراف جریان نقدینگی و ناگزیری خلق پول در بانک‌ها و اصلاح قوانین بالادستی و کنترل فشار بر بانک‌ها مربوط است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065866/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری