پشت پرده فرارهای مالیاتی با پوشش صندوق‌های قرض الحسنه


تهران- ایرنا- فراریان مالیاتی سالهاست با ترفند سوءاستفاده از صندوق های قرض الحسنه، از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند. بر همین اساس، دولت سیزدهم با هوشمندسازی نظام مالیاتی و شفاف کردن تراکنش‌ها، مانع تداوم این سوءاستفاده‌ها شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85227029/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری