پرویز داوودی معاون اول دولت نهم درگذشت


تهران- ایرنا- پرویز داوودی از اساتید اقتصاد و معاون اول رئیس جمهوری در دولت نهم روز پنجشنبه -۳۰ فروردین ماه- دار فانی را وداع گفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448952/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری