پرونده‌های کاغذی مالیاتی جمع می‌شود/بهبود فضای کسب‌وکار با سامانه صدور گواهی مالیات‌‏های مستقیم


تهران- ایرنا- رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پرونده های کاغذی از اداره‌ها جمع‌آوری می شود و مودیان با مراجعه به کارپوشه می توانند همه خدمات و مستندات را از طریق سامانه این سازمان مشاهده کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962699/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری