پرونده‌های بزرگ مالیاتی به‌صورت ویژه رسیدگی می‌شود

وی افزود: بدیهی است باتوجه‌به پیچیده بودن موضوعات اقتصادی و همچنین احتمال شکل‌گیری پدیده‌های شومی از قبیل ایجاد شرکت‌های صوری و فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد و نیز حجم بالای فعالیت اقتصادی در فضای مجازی و دیجیتال، آشنایی حسابرسان مالیاتی به شگردهای فرار مالیاتی و شیوه‌های متعدد کتمان درآمد ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، داود منظور در جلسه ستاد درآمدهای مالیاتی که با حضور معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و مدیران کل ادارات امور مالیاتی شهر و استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید در راستای افزایش کیفیت رسیدگی‌ها انجام گیرد، آموزش و به‌روزرسانی تخصص کارکنان با آخرین روش‌ها، رویه‌ها و استانداردهای حسابداری است.

همچنین در ادامه این جلسه موضوع افزایش کارایی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص راهکارهای مختلف از جمله اصلاح ساختار و افزایش نظارت بر فرایندها و وصول مالیات بر ارزش‌افزوده در ادارات کل بحث‌وبررسی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84949527/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

رییس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به نقش مالیات بر ارزش‌افزوده در پیشبرد اهداف تحولی نظام مالیاتی تأکید کرد: نظام مالیات بر ارزش‌افزوده دارای کارکردها و ظرفیت‌های بالقوه بسیاری است و تقویت اطلاعات مربوط به این بخش می‌تواند به تشخیص‌های صحیح و دقیق مالیات عملکرد نیز کمک شایان توجهی کنند.

گفتنی است در این جلسه، مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان تهران، آخرین گزارش مربوط به شناسایی مودیان جدید و تولید اظهارنامه‌های برآوردی را ارائه دادند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری