پروانه کارگزاری گمرکی ۴۶۲ نفر فعال شد


تهران- ایرنا- الزام دستگاه‌ها به برگزاری آزمون منظم برای صدور مجوزهایی که نیاز به آزمون دارند، از مصوبات سال گذشته هیات مقررات زدایی بود که از مصادیق این مصوبه، آزمون کارگزاری‌های گمرکی بود که پس از ۶ سال برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184862/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%DB%B4%DB%B6%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری