پرداخت ۶۹۰ هزار فقره وام ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری از ابتدای سال تا امروز

وی یادآور شد: تعداد وام فرزندآوری ۲۷۶ هزار و ۲۰۰ فقره و به مبلغ ۱۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و همچنین وام ودیعه مسکن از ۶ تیر تا امروز، ۳۶ هزار و ۱۰۰ فقره به مبلغ ۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان اعلام شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84861414/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B6%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C

مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی همچنین اضافه کرد: مبلغ این مقدار وام ۵۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان  است که رشد ۴۰ درصدی داشته است.

به گزارش ایرنا، مصطفی قمری وفا روز یکشنبه در این توئیت نوشت: از ابتدای امسال ۳۷۸ هزار فقره  وام ازدواج پرداخت شده است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری