پرداخت ۴۴ هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن از سوی بانک‌های دولتی


تهران- ایرنا- بر اساس آمار موجود، بانک‌های دولتی از ابتدای بهمن ماه سال گذشته تا پایان آبان امسال، ۴۴ هزار و ۵۸۱ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان تسهیلات به یک میلیون و ۲۱۶ هزار و ۸۱۸ هزار نفر پرداخت کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972626/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری