پرداخت ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ بودجه


تهران- ایرنا- معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: ارزش تسهیلات پرداختی در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه برابر ۳۱ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان است و ۱۵ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان نیز در مرحله پرداخت قرار دارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970413/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B8-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری