پرداخت ۳۰ میلیارد تومان خسارت ساختمانی زلزله‌زدگان هرمزگان با دستور وزیر اقتصاد


تهران – ایرنا – نخستین خسارت ساختمانی زلزله‌زدگان هرمزگان از محل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به مبلغ حدود ۳۰ میلیارد تومان برای ۱۰۲۱ واحد ساختمانی و تا سقف ۳۰ میلیون تومان با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975051/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری