پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار بدهی معوق به بانک توسعه اسلامی در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی گفت: در دولت سیزدهم ۳۰۰ میلیون دلار بدهی به بانک توسعه اسلامی معوق پرداخت شد و در نتیجه آن ۱۲ پروژه معوق وارد فاز تکمیلی شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85378271/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%88%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری