پرداخت ۱۰۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج در سال جاری تا پایان دی ماه


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه امسال به ۷۷۵ هزار و ۲۸۰ نفر تسهیلات ازدواج به مبلغ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان و همچنین از ابتدای سال تا ۱۵ دی ماه یک میلیون و ۶۳۵ هزار و ۵۶۲ نفر تسهیلات خرد از بانک های دولتی و خصوصی شده به مبلغ ۵۹ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057313/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری