پرداخت یارانه قطع نمی‌شود؛ کالابرگ اختیاری است


تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: پرداخت یارانه به صورت کالابرگ اختیاری است و قرار نیست یارانه قطع شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965969/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری