پرداخت وام خرد در ۸ ماه سال جاری بیشتر از سال ۱۴۰۰ است/ تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه در سال در ۸ ماه سال جاری به بیشتر از کل سال گذشته تسهیلات خرد پرداخت شد، گفت: با توجه به وضعیت بانک‌ها و محدودیت‌هایی که برای پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف دارند، باید در هر استان بر تامین مالی پروژه‌های اولویت‌دار تمرکز کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956950/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DB%B8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری