پرداخت خسارت ۱۴ هزار نفر افراد توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد در هشت‌ماهه امسال، خسارت بیش از ۱۴ هزار نفر از افراد واجد شرایط، توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963115/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%B1%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری