پرداخت تسهیلات برای خرید کشتی و نفتکش توسط صندوق توسعه ملی


تهران- ایرنا- سرپرست معاونت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی از اعطای تسهیلات و همچنین مشارکت این صندوق برای خرید کشتی و نفتکش خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232824/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری