پایین‌ترین میزان نرخ بیکاری در کشور؛ حساب استان سمنان را از دیگران جدا کنید


سمنان- ایرنا- استان سمنان، با کاهش نرخ بیکاری به پنج و هفت دهم درصد، کمترین نرخ بیکاری و بالاترین میزان اشتغالزایی را در کشور کسب کرد و رکورد ١٨ ساله خود را شکست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081683/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری