پایش مستمر تخلف دستگاه‌ها از صدور مجوزهای برخط


تهران- ایرنا- نظارت و پایش عملکرد دستگاه‌ها در دریافت درخواست و صدور مجوزهای کسب و کار به صورت کاملا برخط و بدون نیاز به مراجعه حضوری از اقداماتی است که مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار به طور مستمر انجام می‌دهد و قاعدتا درباره اعلام اسامی دستگاه‌هایی که از این مسیر تخلف داشته‌اند نیز هیچگاه ملاحظه کاری نکرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85259466/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری