پایان یک دهه دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی


تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه امسال دولت از بابت تنخواه‌گردان به بانک مرکزی بدهکار نیست، گزارش داد: عملکرد ۱۱ ماهه بودجه ۱۴۰۱ نشان از عملکرد موفق دولت در تراز بودجه دارد؛ بر این اساس درآمدهای واریزی به خزانه ۶۰ درصد و هزینه‌ها ۵۲ درصد افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038664/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری