پایان سوداگری با اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه


تهران- ایرنا- طرح مالیات بر عایدی سرمایه نقطه پایان سوداگری‌ها در بازارهای ارز و طلا، مسکن و خودرو است که اجرای آن، نقدینگی‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد سوق می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058312/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری