پایان خرداد آخرین مهلت صاحبان مشاغل برای استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰


تهران- ایرنا- سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: ۳۱ خردادماه، آخرین فرصت صاحبان مشاغل برای استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ یا تکمیل و ارایه اظهارنامه است. در همین راستا و به منظور دسترسی و بهره‌مندی این دسته از مودیان گرامی، سازمان امور مالیاتی کشور حدود ۳۰ عدد بنر دارای QR کد در مسیر ایستگاه‌های اتوبوس و خطوط BRT نصب کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85136031/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%87