پاسخ مدیرکل مالیاتی کرمان به نارضایتی اصناف


کرمان – ایرنا – گلایه اصناف کرمان طی ماه‌های اخیر از آنچه رشد میزان مالیاتشان خوانده‌اند در حالی خبرساز شده که مسئولان مالیاتی می‌گویند سهم مالیات اصناف در استان به نسبت کشور خیلی پایین‌تر و علت اصلی افزایش میزان آن نیز تغییر نحوه محاسبه و اتصال حساب‌های بانکی آنها به سامانه های مالیاتی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968304/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری