پاسخ قاطع ایران هشدار مهمی به حامیان رژیم صهیونیستی بود


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه، تاکید کرد: پاسخ قاطع ایران هشدار مهمی به حامیان رژیم اشغالگر بود تا از تداوم این نسل‌کشی بی‌سابقه در غزه جلوگیری کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85444396/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری