پاسخ خاندوزی به اظهارات غیرکارشناسی همتی، آذری جهرمی و سلاح‌ورزی


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری امروز خود به اظهارات غیرکارشناسی دولتمردان سابق و رئیس معزول اتاق بازرگانی ایران که آمار رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی را زیر سوال برده بودند پاسخ داد و گفت: رکوردشکنی دولت سیزدهم در زمینه‌هایی همچون جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برخی چهره‌های سیاسی را ناراحت کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85433009/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری