پاسخ به ۵ اطلاعات غلط در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۲/از بودجه نهادهای انقلابی تا افزایش شدید مالیات


تهران – ایرنا – با انتشار لایحه بودجه متأسفانه باز هم برخی رسانه‌ها و افراد سهوا یا عمدا اطلاعات اشتباهی از آن منتشر کرده‌اند که ضروری است روشنگری‌های لازم در این باره صورت گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996261/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%DB%B5-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری