پاسخ به ۳ شائبه درباره بودجه/ اتکای بودجه ۱۴۰۲ بر منابع پایدار


تهران- ایرنا- «رشد شدید مصارف بودجه»، «عدم تناسب اعتبار پیش‌بینی شده برای ساخت مسکن با وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن» و «تحمیل مالیات مضاعف بر مردم و فعالان اقتصادی»، از جمله شائبه‌های نادرستی بود که در هفته‌های اخیر درباره لایحه بودجه سال آینده مطرح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031284/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری