پاسخ به دلواپسی «ثریا»؛ مولدسازی راهی برای انتفاع عمومی


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در عین حال که بازگشت و اصلاح رویه‌های بی‌نتیجه گذشته است، بلکه راهی برای انتفاع عمومی از ثروت ملی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022990/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری