پاسخگویی ۹۰ درصدی استان‌ها به درخواست صدور مجوزها/ ایلام کمترین تاخیر در بررسی درخواست‌ها


تهران- ایرنا- مجموع شاخص پاسخگویی به‌موقع ۳۱ استان کشور در خصوص صدور مجوزهای کسب‌وکار ۹۰.۱ درصد است و استان ایلام با کمترین تأخیر در بررسی درخواست‌های ثبت شده در درگاه ملی مجوزها، ۹۶.۳ درصد پاسخگویی به‌موقع داشته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184974/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری