ویدیو/ کشف قدیمی‌ترین کامپیوتر جهان در یک خانه

نخستین کامپیوترهای رومیزی جهان در جریان تخلیه خانه‌ای در لندن کشف شد، در این خانه دو نمونه از این کامپیوترهای قدیمی به دست آمده‌اند.

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: اسماعیل گلرخ

منبع: https://www.isna.ir/news/1402120402271/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

ویدیو/ کشف قدیمی‌ترین کامپیوتر جهان در یک خانه

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری