ویدیو/ چرا «متا» روزانه ۱۶۰ هزار دلار به ترکیه می‌دهد؟

ویدیو/ چرا «متا» روزانه ۱۶۰ هزار دلار به ترکیه می‌دهد؟

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: اسماعیل گلرخ

منبع: https://www.isna.ir/news/1402102215789/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

سازمان نظارت بر رقابت ترکیه تصمیم گرفته شرکت متا را به دلیل ارائه نکردن اسناد کافی روزانه ۱۶۰ هزار دلار جریمه کند. این هیئت در بیانیه‌ای گفته «نتیجه تحقیقات بازار تبلیغات ویدیویی آنلاین در سال ۲۰۲۲، متا را ملزم کرد تا یک‌سری سندها را ارائه کند»

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری