ویدیو/ پاسخ نامزدها به یک سوال اساسی؛ “اولین اقدام شما بعد از انتخاب چیست؟”

ویدیو/ پاسخ نامزدها به یک سوال اساسی؛ "اولین اقدام شما بعد از انتخاب چیست؟"

ویدیو/ پاسخ نامزدها به یک سوال اساسی؛ "اولین اقدام شما بعد از انتخاب چیست؟"

پنجمین و آخرین مناظره ۶ کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، ظهر امروز سه‌شنبه (۵ تیر) با موضوع «کارآمدسازی دولت» با اجرای مهدی خسروی، گوینده خبر آغاز شد. آنچه که در این گزارش ویدیویی مشاهده می‌کنید، بخش اول مناظره است و با طرح این سوال که «اگر شما به ریاست‌جمهوری برسید اولین اقدامتان چیست و در چه مدت به نتیجه خواهید رسید؟» پخش شد.

منبع: https://www.isna.ir/news/1403040503069/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری