ویدیو/ «هوندا» خودروهای فروخته شده خود را پس می‌گیرد !

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: اسماعیل گلرخ

منبع: https://www.isna.ir/news/1402090906507/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%87%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

ویدیو/ «هوندا» خودروهای فروخته شده خود را پس می‌گیرد !

هوندا بیش از ۳۰۰۰۰۰ دستگاه HR-V و آکورد ۲۰۲۳-۲۰۲۴ خود را به دلیل کمبود یک قطعه در کمربند ایمنی فراخوان داد. نبود این قطعه خطر آسیب دیدگی در صورت برخورد و تصادف را افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش‌های هوندا و اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌ها، پیش‌کشنده‌های کمربند ایمنی جلو بدون پرچ ساخته شده‌اند. تا ۲۵ آبان، هوندا هیچ گزارشی مبنی بر جراحت یا مرگ ناشی از قطعه معیوب دریافت نکرده است. طبق گزارش سی ان ان، هوندا فقط در سال ۲۰۲۳، ۱۴ فراخوان دیگر را صادر کرده بود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری