ویدیو/ مهمترین اقدامات «شهیدجمهور» که تجارت ایران را تقویت کرد

ویدیو/ مهمترین اقدامات «شهیدجمهور» که تجارت ایران را تقویت کرد

ویدیو/ مهمترین اقدامات «شهیدجمهور» که تجارت ایران را تقویت کرد

شهید سیدابراهیم رئیسی در ۳۴ ماه دوران ریاست خود در دولت سیزدهم در راستای توسعه روابط تجاری و تقویت مراودات با کشورهای همسایه و سایر کشورها اقدامات زیادی انجام داد که عضویت ایران در بریکس، انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توسعه روابط با آفریقا به‌عنوان سه اتفاق مهم در دوره سه ساله ریاست جمهوری شهیدجمهور در حوزه تجارت خارجی است.

خبرنگار: مریم همتی / گوینده: جهانگیر داداش‌زاده / تدوینگر: مریم غلامی 

منبع: https://www.isna.ir/news/1403030704793/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF