ویدیو/ ساماندهی فاضلاب گیلان نیازمند اعتبار ۲۴ هزار میلیاردی

ویدیو/ ساماندهی فاضلاب گیلان نیازمند اعتبار ۲۴ هزار میلیاردی

تصویربردار: یاسین صفری / تدوینگر: مریم غلامی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402061811212/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B2%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C

حجم آب مصرفی در استان گیلان به دنبال ورود مسافران در زمان‌های پیک سفر، ۲ تا ۳ برابر بیشتر از پیش‌بینی‌هاست، شرایطی که در پی مصرف آب، به فاضلاب هم تسری پیدا می‌کند. ساماندهی فاضلاب این استان بر اساس فهرست بهای ۱۴۰۲ به ۲۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که تخصیص آن چندین سال زمان می‌برد. این شرایط در حالی است که ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان گیلان در حوزه گردشگری نیاز به خدمات زیرساختی در حوزه‌های مانند آب، فاضلاب و انرژی دارد.