ویدیو/ ساخت اولین شهرک ویلایی در کشور

خبرنگار و تصویربردار: مسعود زارع / تدوینگر: مریم غلامی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402120100713/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

ویدیو/ ساخت اولین شهرک ویلایی در کشور

به ابتکار مدیران شورای مسکن استان یزد و با توجه به سبک زندگی یزدی‌ها و مطابق با فرهنگ بومی اسلامی مقرر شد تا ۶۰ هزار واحد مسکونی واحدهای نهضت ملی مسکن در این استان به صورت ویلایی یک طبقه باشد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری