ویدیو / راهکارهای کنترل خیزش گرد و خاک در دشت مسیله قم

تصویربردار و خبرنگار:‌ احمد ظهرابی / تدوینگر: جواد علیزاده

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050403026/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%82%D9%85

ویدیو / راهکارهای کنترل خیزش گرد و خاک در دشت مسیله قم

وزش باد در استان قم غالبا از شرق به غرب بوده و کانون ریزگرد و خاک نیز در شرق قم است. علاوه بر ریزگردهایی که از شهرهای دیگر باعث خیزش گرد و خاک در این استان می‌شوند دشت مسیله را نیز می‌توان از عوامل این خیزش دانست. دشت مسیله در شرق قم واقع شده و در دهه‌های گذشته یکی از بهترین مراتع استپی و دشتی و تأمین کننده غلات (گندم، جو و…) در بخش مرکزی ایران بوده است. در این گزارش سعی شده است از وضعیت این دشت، اقدامات صورت گرفته و راهکارهای کنترل خیزش گرد و خاک پرداخته شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری