ویدیو/ حذف ۹۵ درصد کارت‌های آزاد؛ با کارت شخصی بنزین بزنید

خبرنگار: محسن فرامرزی/ تصویربردار و تدوینگر: مجتبی هادوی

منبع: https://www.isna.ir/news/1403011507040/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF

پس از پایان جلسه امروز هیات دولت ، برخی از وزرا و معاونان رئیس جمهور با حضور در جمع خبرنگاران، پاسخگوی پرسش های آنها بودند.