ویدیو/ تهدیدات سایبری، انتخابات بریتانیا را تهدید می‌کنند!

ویدیو/ تهدیدات سایبری، انتخابات بریتانیا را تهدید می‌کنند!

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: علی خلیلی طهرانی

منبع: https://www.isna.ir/news/1403012513116/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

بریتانیا در شرایطی که با چالش‌هایی مثل افزایش هزینه زندگی و مهاجرت مواجه شده، برای انتخابات محلی و عمومی در سال جاری آماده می‌شود؛ در این وضعیت فعالان حوزه رسانه هشدار داده‌اند تبلیغات مبتنی بر «جعل عمیق» زنگ خطری برای سلامت انتخابات سال جاری در بریتانیا است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری