ویدیو / تمرکز وزارت صمت بر خودروهای برقی است

عباس علی‌آبادی، وزیر صمت با حضور در خبرگزاری ایسنا دربارۀ اقدامات این وزارتخانه در حوزه صنعت خودرو توضیح داد. او با اشاره به اینکه آدرس اصلی و راهکار درست برای صنعت خودرو، برقی شدن خودروهاست، گفت: وزارت صمت تلاش می‌کند با برنامه‌ریزی برای توسعه برقی‌سازی خودروها، علاوه بر اینکه تاثیر زیست محیطی بسیار خوبی ایجاد و مشکلات محیط‌ زیستی را برطرف کند، بر موضوع انرژی و ذخیره‌سازی آن تمرکز کند.

ویدیو / تمرکز وزارت صمت بر خودروهای برقی است
خبرنگار: مطهره صنوبری / تصویربردار: یزدان قربانی / تدوینگر: محمدرضا زمانیان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052415494/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA