ویدیو / تمرکز وزارت صمت بر خودروهای برقی است

ویدیو / تمرکز وزارت صمت بر خودروهای برقی است

خبرنگار: مطهره صنوبری / تصویربردار: یزدان قربانی / تدوینگر: محمدرضا زمانیان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052415494/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AAعباس علی‌آبادی، وزیر صمت با حضور در خبرگزاری ایسنا دربارۀ اقدامات این وزارتخانه در حوزه صنعت خودرو توضیح داد. او با اشاره به اینکه آدرس اصلی و راهکار درست برای صنعت خودرو، برقی شدن خودروهاست، گفت: وزارت صمت تلاش می‌کند با برنامه‌ریزی برای توسعه برقی‌سازی خودروها، علاوه بر اینکه تاثیر زیست محیطی بسیار خوبی ایجاد و مشکلات محیط‌ زیستی را برطرف کند، بر موضوع انرژی و ذخیره‌سازی آن تمرکز کند.