ویدیو/ تمایل جدید مردم آمریکا به سمت شکار و باغبانی

ویدیو/ تمایل جدید مردم آمریکا به سمت شکار و باغبانی

مترجم: محیا ذوالفقاری / تدوینگر: مریم غلامی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402121309502/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8Cآمریکایی‌ها در حال مبارزه با افزایش فزاینده قیمت مواد غذایی هستند، اقدامات غیرمتعارفی که به جای کاهش هزینه‌ها، آن را افزایش داده است. این در حالی است که به گزارش «وال استریت ژورنال» اخیراً مصرف‌کنندگان آمریکایی بیشتر از ۳۰ سال گذشته برای غذا هزینه می‌کنند و به طور میانگین ۱۱.۳ درصد از درآمدشان صرف غذا می‌شود.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری