ویدیو/ تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال آینده

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در دیدار پایان سال خود با مدیران عامل بانک‌ها با ارائه گزارشی از آخرین تحولات اقتصادی کشور، برنامه‌های بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۳ را در حوزه‌های مختلف سیاستگذاری تشریح کرد.

منبع: https://www.isna.ir/news/1402122417342/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

ویدیو/ تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی در سال آینده

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری